Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 1MW tỉnh Bình Phước

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 990KW tỉnh Bình Phước bao gồm: 
- 2224 tấm pin Canadian Mono 445w
- 08 inverter Solis 110kwp 3 pha
- Diện tích lắp đặt 800m2
- Sản lượng điện mỗi tháng: 135Mwh - 170Mwh
- Thời gian thi công: 15 ngày

Bài đăng liên quan