CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 1MW tỉnh Bình Phước

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 990KW tỉnh Bình Phước bao gồm: 
- 2224 tấm pin Canadian Mono 445w
- 08 inverter Solis 110kwp 3 pha
- Diện tích lắp đặt 800m2
- Sản lượng điện mỗi tháng: 135Mwh - 170Mwh
- Thời gian thi công: 15 ngày

Bài đăng liên quan