CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 100kw tỉnh Bình Phước

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 100kw tỉnh Bình Phước bao gồm: 
- 280 tấm pin Canadian poly 355w
- 02 inverter Huawei 60kwp 3 pha
- Diện tích lắp đặt 400m2
- Sản lượng điện mỗi tháng: 13.000kwh - 15.000kwh
- Thời gian thi công: 10 ngày

Bài đăng liên quan