Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 100kw tỉnh Bình Phước

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 100kw tỉnh Bình Phước bao gồm: 
- 280 tấm pin Canadian poly 355w
- 02 inverter Huawei 60kwp 3 pha
- Diện tích lắp đặt 400m2
- Sản lượng điện mỗi tháng: 13.000kwh - 15.000kwh
- Thời gian thi công: 10 ngày

Bài đăng liên quan