Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Dự án

Hệ thông điện năng lượng mặt... Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 100kw tỉnh Bình Phước bao gồm 280 tấm pin Canadian poly 355w
Hệ thống điện năng lượng mặt... Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 28kw quận Gò Vấp tổng 82 tấm pin Amerisolar poly 340w
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới... Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 84kwp Bình Dương– Hệ 84kWp trung bình mỗi ngày tạo ra 330 – 380 ký điện
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới... Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5kwp Tân Bình – Hệ 5kWp trung bình mỗi ngày tạo ra 20 – 25 ký điện
Hệ bơm năng lượng mặt trời cho... Hệ bơm năng lượng mặt trời 9,7kWp tại Bình Phước bao gồm 28 tấm pin Hanwha Qcells 345W 2 inverter bơm INVT 4KW VÀ 2,2KW, bộ kích nạp 2kw