CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5kwp Tân Bình

Hệ thống điện mặt trời tưới vườn bưởi  5 kWp bao gồm:

  • Tấm pin mặt trời: 15 tấm pin Poly 340w
  • Inverter hòa lưới 5kw
  • Tủ điện 220V
  • Diện tích lắp đặt: 40m2
  • Sản lượng trung bình tháng: 650 -750kWh
  • Thời gian thi công: 2 ngày

Bài đăng liên quan