CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 84kwp Bình Dương

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 84kw tỉnh Bình Dương bao gồm: 
- 210 tấm pin Canadian poly 400w
- 02 inverter Solis 40kwp 3 pha
- Diện tích lắp đặt 300m2
- Sản lượng điện mỗi tháng: 12.000kwh - 14.000kwh
- Thời gian thi công: 10 ngày

Bài đăng liên quan