Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5kwp Tân Bình

Hệ thống điện mặt trời tưới vườn bưởi  5 kWp bao gồm:

  • Tấm pin mặt trời: 15 tấm pin Poly 340w
  • Inverter hòa lưới 5kw
  • Tủ điện 220V
  • Diện tích lắp đặt: 40m2
  • Sản lượng trung bình tháng: 650 -750kWh
  • Thời gian thi công: 2 ngày

Bài đăng liên quan