Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

Lắp đặt hệ thống mặt trời, nlmt, phân phối thiết bị, inverter, deye, sve, solar, điện mặt trời việt nam, vật tư năng lượng

CÔNG TY TNHH HEROPOWER
0907818091
infor@heropower.vn

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 84kwp Bình Dương

Hệ thông điện năng lượng mặt trời hòa lưới 84kw tỉnh Bình Dương bao gồm: 
- 210 tấm pin Canadian poly 400w
- 02 inverter Solis 40kwp 3 pha
- Diện tích lắp đặt 300m2
- Sản lượng điện mỗi tháng: 12.000kwh - 14.000kwh
- Thời gian thi công: 10 ngày

Bài đăng liên quan